ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

  1-TARAFLAR

  İş bu Üyelik Sözleşme’si  bir tarafta Alemdar Mah. Ticarethane Sk. No: 15 Fatih/İstanbul adresinde  faaliyet gösteren, 6563 sy. Elektronik Ticaretin Düzenlemesi Hakkında Kanun  uyarınca bir hizmet sağlayıcı olan Alfa Basım Yayım Dağıtım Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi  (bundan sonra kısaca “alfakitap.com” olarak anılacaktır)  ile “Üye” veya “Ziyaretçi” olarak alan adlı  web sitesi veya mobil uygulama ya da ’ye ait diğer platformları kullanan  “Kullanıcı” arasında akdedilmiştir (Sözleşme içerisinde Kullanıcı terimi  Ziyaretçi veya Üye ayrımı olmaksızın tüm kullanıcıları, Üye ise sadece kayıtlı  olan kullanıcıları kapsayacak şekilde kullanılmıştır).

  Sözleşmede ve Kullanıcı  ya da Üye ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

  2-SÖZLEŞMENİN AMACI

  alfakitap.com’nin sahibi olduğu alfakitap.com alan adlı internet  sitesinde (bundan böyle kısaca " alfakitap.com " olarak  anılacaktır) ve/veya Apple Store, Google Store ve benzeri mobil uygulama  mağazalarındaki alfakitap.com tarafından sunulan alfakitap.com mobil uygulamaları  üzerinden Kullanıcıya sunacağı ürün ve hizmetlerin hangi şartlarda sunulacağını  belirler.

  alfakitap.com kullanıcılarına ürün  tedariği ve hizmet sağlayan bir elektronik ticaret servisidir. Bu hizmetler alfakitap.com alan adı üzerinde yayın  yapan internet sitesi üzerinden veya alfakitap.com mobil uygulamaları  üzerinden sunulan Platform (internet sitesi ve mobil uygulamaların hepsi  birlikte Platform olarak kullanılacaktır) üzerinden sağlanmaktadır.

  Platformun kullanılması Kullanıcı  tarafından işbu üyelik sözleşmesinin okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir.  Bu nedenle işbu üyelik sözleşmesi alfakitap.com alan adlı internet  sitesindeki veya alfakitap.com mobil uygulaması  hizmetlerinden faydalanan tüm üyeler, kullanıcılar ve ziyaretçiler için  bağlayıcıdır. Bu internet sitesini kullananlar, ister ziyaretçi (ziyaretçi: üye  olmayan ama alfakitap.com servislerinden sınırlı  biçimde yararlananlar), ister üye (üye: alfakitap.com 'ye kişisel bilgilerini  vermek suretiyle kayıt olan kullanıcılar) olsunlar bu sözleşme hükümlerince  hareket etmeyi taahhüt etmiş demektir. Sözleşme metninde geçen "kullanıcı"  kelimesi, "üye"yi ve "ziyaretçi"leri de içerir.

  3-KULLANICI'NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  1- Kullanıcı, işbu sözleşmenin tamamını  okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve www. alfakitap.com alan adlı internet  sitesinde veya alfakitap.com mobil uygulamalarında  (her bir mobil uygulama, ilgili uygulama mağazası kuralları gereği istisnai  olarak değişik hüküm ve koşullar içerebilir) yer alan tüm hususları kayıtsız ve  şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu  hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini  şimdiden beyan ve taahhüt etmektedir.

  2- Kullanıcı, alfakitap.com tarafından  Platformlarda sunulan hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka  aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç  için, başkalarının fikri veya sınai haklarına (telif, marka veya patent, vs.)  tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca başkalarının alfakitap.com veya uygulamalar  üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet  ve işlerde bulunamaz. Kullanıcı, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı  şimdiden kabul ve taahhüt eder.

  3- Üye, alfakitap.com tarafından kendisine  verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara  veremez. Kullanıcı'nın ve/veya Üye'nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım  hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı  ve/veya şifrenin başka kişiler tarafından kullanılmasından üye sorumlu olup, alfakitap.com’u bu nedenle herhangi  bir şekilde sorumlu tutamaz.

  4- Kullanıcı ve/veya Üye, alfakitap.com’a üye olurken  belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluğu  altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını,  kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak  ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde  bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; üye  hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin  başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal alfakitap.com’a bildirmeyi; alfakitap.com’un üyelerin  şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar  tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

  5- Kullanıcı, alfakitap.com Platform’ları üzerinden  verilen hizmetlerden faydalanan diğer kullanıcılarının yazılımlarına, kişisel  verilerine, veya diğer bilgilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları  kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul eder.

  6- Kullanıcı, kanunen yasak bilgiler  içeren mesajlar, zincir posta, virüs, solucan vs. gibi zararlı yazılımlar ile  üçüncü şahıslara zarar verebilecek başkaca her hangi bir içeriği  dağıtmayacağını; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma  zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi veya bir yöntem kullanmamayı  kabul, beyan ve taahhüt eder.

  7- Kullanıcı, alfakitap.com Platformlarından  sunulan hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Sınai  Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve  diğer mevzuat hükümleri ile alfakitap.com tarafından yayınlanan bildirimlere riayet  etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

  8- Alfa’ya ait web sitesi, mobil uygulama  ve diğer her türlü Platform’daki alfakitap.com logosu ile  Platform’ların, içeriği ve yazılımların her türlü fikri ve mali hakkı alfakitap.com’a aittir. Kullanıcı,  Platformlarından birisinin veya tümünün içindekileri izlemek ve/veya  kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen  başka amaçlarla herhangi bir yöntem kullanmayacağını; bu içerikten türev  eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul, beyan  ve taahhüt eder.

  9- Kullanıcı, alfakitap.com’un Platform’lar  aracılığıyla kullanıcılar tarafından sağlanan grafik, yazı, resim, görsel,  metin ve benzeri içeriklere yer verebileceğini bildiğini ve bu nedenle diğer  Kullanıcılar tarafından sağlanan her türlü içerikten içeriği yayınlayan  Kullanıcının sorumlu olduğunu ve alfakitap.com’un hiçbir şekilde  sorumlu olmadığını ve kendisi tarafından bir içerik yayınlanması durumunda, bu  içeriğin Alfa’nın yayın ilkelerine ve yasalara aykırı olması veya alfakitap.com tarafından bu şekilde  değerlendirilmesi durumunda ilgili içeriği yayından kaldırma hakkına sahip  olduğunu, Kullanıcı olarak içeriğin kaldırılmasına itiraz hakkının  bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  10- Kullanıcı, kendisi ile ilgili vereceği  bilgilerin doğru olduğunu, verdiği bilgilerin değişmesi durumunda ilk fırsatta  ve kanunen bir süre öngörüşmüş ise süresi içerisinde bu bilgileri  güncelleyeceğini, kendisi tarafından yayınlanacak tüm görüş, düşünce, ifade ve  resimlerin alfakitap.com ile hiçbir ilgi ve  bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul  ve garanti eder.

  11- Kullanıcı, alfakitap.com Platformlarını ticari  tanıtım alanı olarak kullanamaz, Platformlar aracılığıyla ürün veya hizmet  tanıtımı ya da satışı yapma veya diğer kullanıcıları satış kanallarına yönlendirme  girişiminde bulunamaz. alfakitap.com, kendi takdirine göre, alfakitap.com Platformlarını bu  amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklerine son verme ve/veya  sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.

  12- Üye, üyelikten ayrılmaları veya  Üyeliğin alfakitap.com tarafından  sonlandırılması durumunda alfakitap.com 'dan herhangi bir hak talep edemez.

  13- Kullanıcı, ister üye olsun isterse de sadece ziyaretçi olsun, işbu  maddedeki herhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle;
 

  • Kendisinin bir zarara uğraması durumunda, bu zararı alfakitap.com’dan talep etme hakkı  bulunmadığını, bu amaçla alfakitap.com’a herhangi bir dava  veya talep yönlendirmeyeceğini,


 

  • İhlali nedeniyle üçüncü bir kişinin zarara uğraması durumunda bu zararı ilk  talep anında ve derhal gidereceğini, gidermediği takdirde alfakitap.com’un zararı ödediği  tarihten itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine  rücu edeceğini bildiğini,


 

  • İhlal nedeniyle alfakitap.com’un adli veya idari para  cezası ödemesine neden olduğu takdirde, alfakitap.com’un bu miktarı fiili  ödeme tarihinden itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte  kendisine rücu edeceğini bildiğini,


 

  • İhlali nedeniyle alfakitap.com’un doğrudan bir zarara  uğraması durumunda, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili zararı tüm yasal  faiz ve ferileri ile birlikte alfakitap.com’a ödeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt  eder.

 4- ALFAKİTAP.COM 'UN YETKİLERİ

  1- alfakitap.com her zaman için tek  taraflı olarak kullanıcıya ve/veya üyeye verilen hizmeti sürekli veya geçici  durdurabileceği gibi herhangi bir sayfasındaki ya da hizmetindeki kullanıcı  erişimini neden belirtmeksizin ve uyarmaksızın, erteleme, sınırlama ve yok etme  hakkına sahiptir. Kullanıcı bu nedenle alfakitap.com’u herhangi bir ad  altında sorumlu tutamaz.

  2- alfakitap.com, Üyelik bilgilerini  eksik veya hatalı bildiren Üyeler ile işbu üyelik sözleşmesi ile ilgili  Platform’da açıklanan sair kullanım koşullarına aykırı davranan Üyelerin,  hiçbir açıklama yapmaksızın üyeliklerini sonlandırma veya dondurma hakkına  sahiptir. Ayrıca alfakitap.com, belirli zaman dilimi  boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama  yapmaksızın sonlandırma veya dondurma hakkına sahiptir.

  3- alfakitap.com, alfakitap.com alan adı altında yayın  yapan internet sitesi veya mobil uygulamalar ile diğer Platformlardan verdiği  hizmetlerin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya mobil  uygulamaların içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla  belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. alfakitap.com, kullanıcıların ve  üyelerin, alfakitap.com alan adı altında yayın  yapan internet sitesinden veya mobil uygulamalar ya da Platformlar üzerinden  sunduğu hizmet ile ilgili her türlü güvenlik önlemini almış olsa da, bilişim  sistemlerinin doğası gereği, Kullanıcılar tarafından Platformlardan yüklenen  herhangi bir uygulama veya dosya ya da benzeri bir içerik nedeniyle  kullanıcının sisteminin zarar görmeyeceğini garanti etmemektedir. alfakitap.com, doğrudan, dolaylı veya  arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil  olmak üzere, alfakitap.com’un veya mobil  uygulamaların ya da diğer Platformların kullanılmasından kaynaklanabilecek  zararlar için sorumlu tutulamaz.

  4- alfakitap.com, Kullanıcılardan gelen  içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden  göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma, yayınlamama veya yayından  kaldırma hakkına sahiptir.

  5- alfakitap.com’a ait platformlarda  reklam ve tanıtım faaliyetleri yapma hakkı sadece alfakitap.com’a veya alfakitap.com’un yetki verdiği üçüncü  kişilere aittir.

  6- alfakitap.com, alfakitap.com alan adı altındaki  internet sitesinde, mobil uygulamalarda veya diğer Platform’larda kendi markası  olan ve/ya olmayan diğer sitelere link verebilir. alfakitap.com’un , link verdiği ya da  tavsiye ettiği sitelerin, içerikleri zaman içerisinde değişebileceği de  gözetildiğinde, dış sitelere verilen bağlantılar veya dış siteler ile ilgili  yapılan tavsiyeler nedeniyle bu sitelere gerçekleşecek ziyaretlerde, kullanıcıların  bilgi kullanımı, ilgili sitelerin gizlilik ilkeleri ve içeriğinden tamamen dış  site sorumlu olup, alfakitap.com sorumlu değildir.

  7- alfakitap.com Platformlarındaki  kullanıcı isimlerinin, e-postalarının ve diğer kişisel verilerin izinsiz ve  yetkisiz kişiler tarafından herhangi bir nedenle toplanması ilgili mevzuat  gereği suç teşkil etmektedir.

  8- alfakitap.com Platformlarından  yapılan yayınların içeriği 18 yaş altındaki çocuklar için uygun olmayabilir alfakitap.com bilerek 18 yaş altındaki  çocuklardan bilgi talep etmez. Eğer herhangi bir şekilde 18 yaşın altındaki bir  kullanıcının alfakitap.com ile kişisel bilgi  paylaştığını fark edersek, bu bilgileri alfakitap.com sistemlerinden sileriz.  Eğer bir ebeveyn çocuğunun alfakitap.com Platformlarında kendi rızası olmadan  kişisel bilgilerini paylaştığını fark eder ise bu kişisel bilgileri bizimle  iletişime geçerek silinmesini talep edebilir. Yasal nedenlerle oluşacak  kayıtlar haricinde kayıtlar sistemlerden derhal silinir.

  9- alfakitap.com teknik nedenlerden  kaynaklanan fiyat, ürün ve her türlü güncelleme hatalarından sorumlu olmayıp,  dilediği zaman alfakitap.com Platformlarında yer  alan ve ilan edilen fiyatları güncelleyebilir, değiştirebilir.

  5-GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

  alfakitap.com Platformlarını  kullanmanız ve sadece kullanıcı olarak kalmanız veya üyeliğinizi tamamlayarak  Üye olmanız halinde (“Üye”) aşağıdaki şart ve koşulları kabul, beyan ve taahhüt  etmektesiniz.

  Platformlarımızın amacı Kullanıcılara özel  reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulmasıdır. Bu nedenle Platformlarımızda  ait tüm kanallardan gerçekleştireceğiniz alışverişlerde kişiye özel sunduğumuz  hizmetlerden ve avantajlardan faydalanabilirsiniz veya bilgilerinizin  paylaşmasını istemediğiniz takdirde Platformlarımızı sınırlı özelliklerle  kullanarak buna izin vermeyebilirsiniz.

  Eğer sadece ziyaretçi olarak kalır ve  sayfalarımızı üye olmadan ziyaret ederseniz, sizinle ilgili yasal zorunluluklar  haricinde bir bilgi toplamayız.

  Eğer, çerezlere (cookie) izin verirseniz  (bu izinler sizin bilgisayarınızda/mobil cihazınızda kullandığınız tarayıcı  programındaki ayarlarda sizin tarafınızdan yönetilebilmektedir) sizinle ilgili  bazı ek bilgilere erişmemiz söz konusu olur.

  Eğer, ayrıca bize Üye olursanız, Size  eksiksiz şekilde hizmet sunmaya çalışabiliriz. Üye’liğinizi kayıt altına almak  ve sizi diğer Üyelerden ayırmak adına; isim, soy isim, doğum tarihi, medeni  durum, yaşanılan şehir ve semt, eğitim durumu, cinsiyet ve sizinle iletişim  kurmak için; cep ve iş telefon numaraları ve elektronik posta bilgileriniz veya  üyesi olduğunuz sosyal medya platformu üzerinden sağlanan bilgileriniz  tarafımızdan toplanabilir. Hizmetlerimiz kapsamında elektronik cihazlar  üzerinden alınan konum verileri de işlenebilir. İlerleyen dönemlerde Üye’lere  olan faydalarını artırmak amacıyla, ilgi alanları, aile ile ilgili bilgiler  gibi ek bilgileriniz de alınabilecektir.

  Üye olmak için doldurduğunuz formda yer  alan kişisel verileriniz; siparişlerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak,  ödemelerinizi gerçekleştirmek, siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında  pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, ilginizi çekebilecek ürün ve  hizmetleri önermek, marka işbirlikleriyle ilgili kampanya ve promosyon  duyurularını iletmek, üçüncü kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer  işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak, elektronik posta ile  bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak, sorularınızı cevaplamak ve etkin  bir müşteri hizmeti sunmak, yeni içerikler hakkında bilgi vermek gibi amaçlar  ile otomatik olan/olmayan yöntemler ile temini, devralınması, yurt içinde ve  dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilmesi, depolanması, muhafazası, elde  edilebilir hale getirilmesi, kullanılması, güncellenmesi, değiştirilmesi, birleştirilmesi,  yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, açıklanması, paylaşımı, yurt içine  veya yurt dışına aktarılması, transferi ve sair suretler ile işlenecek olup  işbu program dışında kalan hiçbir amaç için kullanılmayacaktır.

  Üyeler, program kapsamında kişisel  bilgilerin değişmesi halinde gerekli güncellemeleri kendileri yapabilir veya bu  güncellemelerin yapılmasını talep edebilir. alfakitap.com, Üye ile SMS/kısa  mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, elektronik  posta ve diğer elektronik iletiler ve diğer gönderim şekilleri ile iletişime  geçebilir. İşbu Üye’lik dahilinde kampanya, elektronik bülten ve sair yollar  ile elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde, dilediğiniz zaman bu  onayınızı iletilerde yer alan yönlendirmeler doğrultusunda veya https://www. alfakitap.com sayfasında yer alan  iletişim bilgileri aracılığı ile alfakitap.com ile irtibata geçerek  ayrılma isteğinizi ileterek listeden çıkabilirsiniz. alfakitap.com bu şekilde gönderim  listesinden çıkışını sağlayacaktır.

  Kişisel verileriniz, Üye’liğiniz  kapsamında elektronik bülten gönderilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetleri,  şikayetlerinizin değerlendirilmesi ve Üye’liğinizin etkin bir şekilde işlemesi  için alfakitap.com’un program ortakları,  hizmet sağlayıcıları, tedarikçileri ile Alfa  Basım Yayım Dağıtım Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi ve iştirakleri ve  bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar da dahil olmak üzere yurt içi  ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilir. Üyeliğiniz kapsamında toplanan  kişisel veriler, Üyeliğin Üye’nin kendisi veya alfakitap.com tarafından  sonlandırılmasının ardından, ilgili mevzuat tarafından öngörülen süreler saklı  kalmak kaydıyla Üye’nin talebi veya alfakitap.com tarafından re’sen  silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.

  Üye, üyeliğini dilediği zaman sonlandırma  hakkına haizdir. Üyelik, üçüncü kişilere devredilemez veya satılamaz.

  alfakitap.com tarafından işlenen  kişisel verileriniz 6698 sy. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun  şekilde tarafımızca idari ve teknik her türlü güvenlik önlemi alınarak,  yetkisiz erişime izin verilmeden güvenli şekilde saklanacaktır.

  Üye’nin kişisel verileri üzerindeki diğer  hakları ve kişisel verileri işleme ilke ve yöntemleri ile verilerle ilgili  alınan idari ve teknik güvenlik önlemleri hakkındaki detaylı bilgilere alfakitap.com adresli internet  sitemizde bulunan Aydınlatma Metni ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması  Politikamız’a inceleyebilirsiniz.6-FESİH VE DEĞİŞİKLİKLER

  alfakitap.com ve üye bu üyelik  sözleşmesini dilediği zaman sona erdirebilir.

  alfakitap.com bu üyelik sözleşmesinin  koşullarında, www.  alfakitap.com alan adlı internet sitesinde ve www. alfakitap.com alan adlı internet  sitesinin içeriğinde ya da diğer Platformlarda sunduğu hizmetlerde dilediği  zaman ve yasal düzenlemeler gereği de tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama  ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve  güncellemeler ilgili Platformda yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış  sayılır. Kullanıcılar www. alfakitap.com alan adı altında yayın yapan internet  sitesine her yeni girişlerinde veya ilgili Platformu her kullanımlarında, güncellenmiş/değiştirilmiş/ayarlanmış  maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

  Üye alfakitap.com tarafından işbu  sözleşme hükümleri uyarınca verilecek hizmeti kullanmaya başladığı tarihten  itibaren, sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri  ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, alfakitap.com 'un ve/veya üçüncü  kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi ve alfakitap.com tarafından üyenin  üyeliğinin iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebileceğini kabul  ve taahhüt eder.

  7-İHTİLAF

  İşbu sözleşme kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye  Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olup, bu kanunlara göre çözümlenecek ve İstanbul  Mahkemeleri görev ve yer olarak yetkili olacaktır.

  8-TEBLİGAT ADRESLERİ

  Üyenin Alfa’ya bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak  her türlü bildirim için yasal tebligat adresi kabul edilir.

  Üye, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak Alfa’ya 3 (üç) gün  içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını  ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder.

  İşbu sözleşme nedeniyle alfakitap.com’un üyenin sistemde kayıtlı e-posta  adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-postanın alfakitap.com tarafından  yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir.

  9-YÜRÜRLÜK

  Üye, bu üyelik sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu,  anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin  doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu üyelik sözleşmesi  üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı ve süresiz olarak yürürlüğe girmiştir.  Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih  hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın  kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.