WEB SİTESİ AÇIK RIZA BEYANI


ALFA BASIM YAYIM DAĞITIM TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. (“ALFA” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”), Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve sair mevzuatlara uygun olarak “Web Sitesi Aydınlatma Metni” ile kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, KVKK ‘nın 11.maddesinde sayılan haklarım konusunda bilgilendirildim.  İş bu Aydınlatma Metni doğrultusunda, Açık Rıza Konusu

Onay

Veriyorum

Onay

Vermiyorum

Reklam ve tanıtım amaçlı ticari elektronik ileti gönderilmesine aydınlatma metninde belirtilen amaçlar kapsamında elde edilmesi ve hizmet alınan yurtdışı hizmet sağlayıcılarına aktarılmasına özgür irademle

Web sitesi yedekleme sistemi için yurtdışı merkezli hizmet sağlayıcılarla aydınlatma metninde belirtilen amaçlar kapsamında aktarılmasına özgür irademle

Herkese açık yurtdışı merkezli sosyal medya platformlarına (Facebook, Twitter, Instagram vb.) hizmet sağlayıcılarına aktarılmasına özgür irademle,İlgili Kişinin

Adı Soyadı :

Tarih :

İmza :