Kullanıcı Adı:
 Şifre:
 
 Yeni Üye
 Şifremi Unuttum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Beynim Aç
Bahar Eriş
Etiket Fiyatı: 15,00 TL
İndirimli Fiyatı: 12,00 .TL

Hepimiz bağlanmak için doğarız! Bağlanmak, hayata tutunabilmektir.
İnsan ilk bağlanma ilişkisini ailesiyle kurar. Anne babayla çocuk arasında üç farklı bağlanma biçimi vardır: Göbek bağı, kalp bağı, beyin bağı! Göbek bağı doğmadan oluşur, ekonomik bağımsızlıkla biter! Kalp bağı, doğumla başlar, ergenlikte biraz sarsılır, mesafelerle sınanır. Beyin bağı ise, duygular kadar anlamlara da bağlıdır. Daha derin, sağlam ve güçlüdür. Beyin bağı kurmak, çocuğun iç dünyasına demir atmaktır.
Bu kitap, çocuğuyla sağlam ve derin düşünce bağları kurmak isteyenler için yazıldı. Kendi kendine yetebilen, karakterli ve kabiliyetli, ailesine bağlı olan ama bağımlı olmayan çocuklar yetiştirmeyi ele alıyor. Bir çocuğun karnını doyurmanın ötesine geçip, beyninin nasıl besleneceğini bilimsel verilerle anlatıyor.
Kitapta neler var: Çocuğunuzun zihniyle nasıl bağ kurarsınız? Gelişim odaklı aileler, çocukla nasıl ilişki kurar? Anne babalık stiliniz nasıl? Bağlı olan ama bağımlı olmayan çocuk nasıl yetişir? Hem mutlu hem başarılı olmanın yolu nedir? Düşünen ve sorgulayan çocuklar yetiştiren ailelerin ortak yönleri nedir? Geç ortaya çıkan yetenekleri nasıl keşfetmeli? Beyni besleyen etkinlikler nelerdir?

Dr. Bahar Eriş, çocuklarda zeka ve yetenek gelişimi üzerine odaklanmış bir akademisyen ve yazardır. Columbia Üniversitesi’nde 6 yıl boyunca, "üstün yetenek eğitimi" alanında master ve doktora yapmıştır. 10 yıl boyunca, mezunu olduğu Boğaziçi Üniversitesi’nde yetenek gelişimi dersleri vermiştir. 2015'ten itibaren Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüksek lisans dersleri vermektedir. Eriş,
Her Çocuk Üstün Yeteneklidir kitabının da yazarıdır.

Dil: Türkçe
ISBN:
9786051714639
Ebat:
Sayfa: 164 s.
Basım Yeri: İstanbul
Basım Tarihi:
24.02.2017

Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç
Hüseyin Rahmi Gürpınar
Etiket Fiyatı: 12,00 TL
İndirimli Fiyatı: 9,60 .TL

Ölümsüz Klasikler - Hüseyin Rahmi Gürpınar
Kuyrukluyıldız Altında Bir İzdivaç
Sunum : Ömer Erdem

İSTANBUL, HÜSEYİN RAHMİ’Yİ YARATMAKLA KALMAZ, UZUN VADEDE, YAZDIKLARIYLA O, İSTANBUL’U KORUMA ALTINA ALIR.
DİL VE BU DİLE İŞLEMİŞ BÜTÜN YAŞANTI ENVANTERİ ZOR BİR BİRİKİM OLUŞTURUR. BU YÖNDEN, KUYRUKLU YILDIZ ALTINDA BİR İZDİVAǒI OKUMAK İSTANBUL’U VE ONUN RUHUNU DA OKUMAK DEMEKTİR.
ZATEN, ROMAN BOYUNCA, YAZAR, HERKESİN DİLİNE DÜŞEN KONUYU ÇOK İYİ KULLANIR. KISIM KISIM, KADIN, ERKEK, ÇOCUK, OKUMUŞ, CAHİL, NE KADAR YAŞAYAN İNSAN VARSA, ONLARI KENDİ HAMURUNA KATAR, DURAKLARI ÇOK İYİ AYARLANMIŞ GEÇİŞKENLİKLERLE DOKULAŞTIRIR. KUYRUKLU YILDIZ ALTINDA BİR İZDİVAÇ, OKURU YORMAYAN, FAZLALIKLARDAN ALABİLDİĞİNE ARINDIRILMIŞ YAPISIYLA BUGÜN DE, UZMANLARIN DIŞINDA
SIRADAN OKURA SESLENEBİLECEK ÖZELLİKLERE SAHİPTİR. TEK TEK TİPLERDEN ÖTE, ZAMANI, DÖNEMİ ÇAKTIRMADAN KİTABIN KAHRAMANI YAPABİLMESİ SEBEBİYLE DE ÖNCÜDÜR.

Dil: Türkçe
ISBN:
9786055147907
Ebat:
Sayfa: 176 s.
Basım Yeri: İstanbul
Basım Tarihi:
24.02.2017

Hammurabi Yasaları
Nafiz Aydın
Etiket Fiyatı: 39,00 TL
İndirimli Fiyatı: 31,20 .TL

Son yüzyıl içinde Hammurabi Yasaları konusunda birçok yararlı çalışma yapılmıştır. Söz konusu bu kapsamlı çalışmaların ilki Sümer, Babil, Asur Kanunları ve Ammi-Ṣaduqa Fermanıdır ki, burada yapılan çalışmalar sırasında, Hammurabi Yasalarının 1. maddesi bile ne yazık ki, doğru olarak tercüme edilememiştir. Bütün bu başarısızlıkların en önemli nedeni, Türkçe yazılmış bir Akadca dilbilgisi olmamasıdır. İşte bu gerçeği yaşayarak bilen biri olarak, elimizde bulunan tüm olanakları değerlendirerek bu doğal eksikliği gidermek için Sümerce Dilbilgisi ile Sümerce ve Akadca İşaret Listesi’nden sonra, Akadca Dilbilgisi’nin yanında Hammurabi Yasalarını da hazırlama yolunda çaba gösterdim. Bir Sümer atasözü diyor ki: “Biliyorsan öğret, bilmiyorsan öğren!” İşte ben de Hammurabi Yasalarını yeni baştan tercüme etme yolunda bütün olanakları seferber ettim. Böyle bir çalışma gözden geçirildikten sonra, Akadcanın üç lehçesinden biri olan Eski Asurca üzerinde de yeterli ve gerekli açıklamalar yapıldığından, Asur ve Babil lehçe farkları, kolaylıkla anlaşılabilir duruma getirilmiştir.

Başta W.von Soden tarafından hazırlanan Grundriβ der Akkadischen Grammatik olmak üzere, bugüne kadar yayımlanmış olan tüm Akadca dilbilgisi kitaplarını göz önünde tutarak yapmış olduğumuz bütün bu olumlu çalışmalar sırasında bana her konuda yardımcı olan hocam D. O. Edzard’a, sorunlu kelime ve cümlelerin anlamları konusunda bana gerekli gereçleri gönderen meslektaşlarım Cl. Wilcke, B. Kouwenberg, T.J.H. Krispijn, W. Sallaberger, A. Zgoll, G.Fr.-Szabo, G. Wilhelm, B.Christiansen ve kitabın basımı yönünden her türlü kolaylığı gösteren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi Vedat Çelgin ve Alfa Yayınları yöneticisi Vedat Bayrak’a teşekkür ederim. Onların yardımları olmasaydı kitabın bu şekilde oluşması herhalde mümkün olmazdı. Diyebilirim ki, Sümerce Dilbilgisi, Sümerce ve Akadca İşaret Listesi, Akadca Dilbilgisi, Eski Asurca Dilbilgisi, Gudea Statüleri ve Hammurabi Yasaları gibi altı kitaba sahip olan herkes, bundan sonra Sümerce ve Akadcayı kolaylıkla ve başarıyla öğrenebilme olanaklarına sahiptir. Yeter ki, Ön Asya kültürü yönünden çok önemli olan bu diller içtenlikle öğrenilmek istenmiş olsun.

Bilinen gerçek odur ki, kralın adı Amurrucadır. Bu nedenle son 40 yıl içerisinde söz konusu bu isim Hammu-rapi/Hammurapi olarak da okunmak istenmiştir. Doğru olan da budur. Çünkü Eski Babilce /rabûm/ “büyük; buna karşılık Amurruca /rapûm/ ise “iyileştirmek, kurtarmak” anlamını taşımaktadır. Biz burada bilinen bu gerçekleri iletmeyi ve buna karşılık yine de bugüne kadar kullanılan alışılmış ismi HAMMURABİ’yi benimsiyor, bu gerçeğin burada ve bu şekilde belirtilmesini, yanlış anlaşılmaları önlemek için zorunlu görüyoruz.

Sümerce bizim için çok önemli bir dildir. Bu nedenle yeteri kadar öğretilmesi ve öğrenilmesi de Eski Anadolu ve Ön Asya kültürlerinin geleceği açısından vazgeçilmez bir özellik taşımaktadır. Bugün için İstanbul Arkeoloji Müzesinde, çivi yazısıyla yazılmış 74.000 tablet bulunmaktadır ve British Museum’dan sonra ikinci büyük arşive sahiptir. Fakat ne yazıktır ki, o arşivin yaklaşık 4 km ötesinde bulunan Edebiyat Fakültesinde Sümeroloji öğrenimi yapılamamaktadır. Eğer yapılsaydı, hiç olmazsa Sadberk Hanım Müzesinde bulunan Sümerce tabletler doğru olarak tercüme edilirdi. Buna paralel olarak diyebiliriz ki, iyelik zamiri tekil 1. kişi, yaklaşık 30 yıldan bu yana,/-MU/ yerine /-ĝu10/ olarak okunmaktadır. Konuyla ilgili olarak denebilir ki, elimizde Sümerce dilbilgisi ve sözlük bulunmadığından, ülkemizde de Sümerce, yeterince öğretilmediğinden, bu tür akıl almaz hataları yapmak olağandır.

Urartuca yönünden durum çok daha ilginçtir. Avrupa’da, Ön Asya dillerinin okutulduğu her yerde bugün Urartuca da öğretilmektedir. Başkentleri Tušpa/Van olan Urartular bu bölgede büyük bir devlet kurmuşlar ve sayısız yazılı belge bırakmışlardır. Bu nedenle, söz konusu bu dilin öğretileceği ilk yer Ankara’daki Sümeroloji Anabilim Dalı olmalıdır. Fakat ne yazıktır ki, bölge kültürü için çok önemli olan bu dilin okutulmadığı tek yer yine Ankara’dır. 60’lı yılların ilk yarısında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde yapmış olduğum öğrenim sırasında seminer tezi olarak “Babil ve Asur Lehçe Farklarını,” lisans tezi olarak da “Gudea’nın Rüyasını” hazırladım. Aradan geçen zaman içerisinde Kayseri Müzesinde bulunan Kültepe Tabletleri üzerinde çalışıp, hazırlamış olduğum yapıtlardan yalnız biri, Türkçe ve Almanca olarak Belleten LVIII 221,29-50’de “Ev Satışlarıyla İlgili Bir Kültepe Tableti ile Etütlük Tabletlerde Geçen Yer Adları ve Kârum Nahria” başlığı altında neşredilmiştir. Bütün bunların yanında, 1980 yılında Güzelhisar’da bulunup, Erzurum Müzesine getirilen Güzelhisar Urartu Kitabesi, o zaman için onu okuyacak birileri bulunamadığından, Kayseri Müzesine gönderilen resimlerinin yardımıyla yine Belleten LV/213,323-330’da tarafımdan yayınlanmıştır.

1947 yılından bu yana Kültepe kazılarında bulunan Eski Asurca tabletlerin bugüne kadar yayımlanamamış olması hepimizin ayıbıdır. Bilinmesi gereken gerçek odur ki, okulumuz, öğrencimiz, öğretmenimiz var, Sümercenin yanında Eski Asurca ve Urartucayı yeterince öğretemiyoruz. Eğer öğretebilseydik, son 70 yıl içerisinde sistemli olarak Kültepe’de, T. Özgüç ve F. Kulakoğlu başkanlığında yapılan kazılarda bulunmuş olan Eski Asurca tabletlerin tümü bugüne kadar okunmuş olur ve bu yeni bilgilerin ışığı altında Eski Ön Asya coğrafyası yeniden düzenlenir, Eski Ön Asya tarihi yeniden yazılırdı. Bundan sonra bu konuda da başarılı olmak ve söz konusu bu dillerden öncelikle Sümerce ve Akadcayı öğrenebilmek için artık isteyen herkesin elinde Sümerce ve Akadcanın yanında Eski Asurca Dilbilgisi, Gudea Statüleri ve Hammurabi Yasaları da bulunmaktadır. Kişisel görüşüm odur ki, Akadca Dilbilgisi’yle çalışan her kişi, bu 282 maddeyi okuduktan sonra, yeteri kadar Akadçayı öğrenmiş olacaktır.

Nafiz Aydın
Sümerolog

Dil: Türkçe
ISBN:
9786051713533
Ebat:
Sayfa: 544 s.
Basım Yeri: İstanbul
Basım Tarihi:
24.02.2017


ile
 Detaylı Arama
 Tüm Kitaplar

 

kargo

   35.TÜYAP İSTANBUL KİTAP FUARI


everest

Bizimle çalışmak ister misiniz?

 

 

 


 

Anket
Soru: En Çok Hangi Noktalardan Kitap Alıyorsunuz?
Cevaplar;
Kitap Satış Mağazalarından
Korsan Kitap Satan Tezgahlardan
Sokaklardaki Kitap Tezgahlarından
Yayınevlerinin Kendilerinden
İnternetten
 
En çok satan kitaplar
1. İskender Pala - Mesela
2. Fehmi Koru - Ben Böyle Gördüm
3. Şebnem Burcuoğlu - Şekerfare
4. Sinan Akyüz - Bir Evlilik Komedisi
5. Selim İleri - İstanbul Bu Gece Yine Sensiz
6. Stephen Greenblatt - Muhteşem Will
7. Ahmet Ümit - Elveda Güzel Vatanım
8. James Joyce - DUBLINLİLER
9. Nigel Warburton - Felsefenin Kısa Tarihi
10. Rauda Jamis - Frida Kahlo - Aşk ve Acı
 
Haftanın Kitabı

Karun ve Anarşist
İskender Pala

Tarih bir ayna… Aynayı kaplayan bir dilemma…

Kutsal Hermos’un suyuna karışan altının rengi hızla kan kızılına dönüşürken; kâhinler yaklaşan büyük savaşın haberini vermiş, tekinsiz bir hava

 
| Ana Sayfa | Üyelik | Yeniler |Yardım | Bize Ulaşın
Copyright © 2002
Alfa Basım Yayım Dağıtım
İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.
All rights reserved.
İLETİŞİM
Tel: 0 212 511 53 03 ( pbx )
Fax: 0 212 519 33 00

Ticarethane sk. No:53 34410 Cağaloğlu
İstanbul / Türkiye


Bu site Ericsson Mobility World'de geliştirilmiştir.

 

akademidesign demoda.com.tr kitap jewelCadAcademy jewelcad eğitim jewelcad eğitim jewelcad eğitim jewelcad eğitim